Angielski
online

Angielski online. ZOOM, SKYPE.

Obok zajęć tradycyjnych oferujemy możliwość nauki angielskiego online. Zajęcia prowadzimy głównie na platformie ZOOM, która daje szerokie możliwości lektorom i jednocześnie jest wygodna dla słuchaczy. Obok „zwykłej” wideorozmowy nauczyciel może stosować praktycznie wszystkie techniki używane na zajęciach, jak:

  • odtwarzanie nagrań audio,
  • odtwarzanie nagrań wideo,
  • udostępnianie widoku tablicy,
  • praca w parach.

Słuchacze mogą dołączyć do kursu angielskiego online bez potrzeby rejestrowania się na platformie. Jedynym wymogiem jest zainstalowanie prostej, bezpłatnej aplikacji (możliwy jest także dostęp przez przeglądarkę) oraz posiadanie dziesięciocyfrowego kodu podanego przez lektora.

Zajęcia angielskiego online są możliwe także na platformie SKYPE.

 

Jak rozpocząć naukę angielskiego online.

Do rozpoczęcia nauki angielskiego online słuchaczowi potrzebne są trzy podstawowe elementy:

  • możliwie stabilne łącze internetowe,
  • odpowiednio wyposażony komputer lub urządzenie mobilne,
  • bezpłatna aplikacja ZOOM.

Łącze internetowe.  Dla aktywnego i komfortowego uczestnictwa w zajęciach największe znaczenie ma stabilność łącza internetowego (a nie jego maksymalna przepustowość). Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie praktycznie każde łącze kablowe zapewnia bezproblemowe uczestnictwo w zajęciach. Z równie dobrym skutkiem można wykorzystywać internet komórkowy (4G, a nawet 3G) lub radiowy. Należy jednak zadbać o to, by telefon był w miejscu gdzie jest dobry zasięg. Chwilowe zakłócenia w transmisji notujemy sporadycznie.

Komputer lub urządzenie mobilne. Pełne uczestnictwo w kursie angielskiego online wymaga komputera lub urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu) wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę wideo. Większość współczesnych komputerów i praktycznie wszystkie urządzenia mobilne są wyposażone w wymienione elementy. W zajęciach można uczestniczyć korzystając nawet ze starszych komputerów. Jeśli nie posiadają one kamery, to doposażenie w podstawowy model kosztem kilkudziesięciu złotych będzie wystarczające. Komfort uczestnictwa w zajęciach angielskiego online może podnieść korzystanie ze słuchawek z mikrofonem (najlepiej na wysięgniku) – będziemy lepiej słyszani i jednocześnie w pewnym stopniu odizolowani od otoczenia.

Aplikacja ZOOM. Twórcy systemu udostępniają bezpłatnie aplikację umożliwiającą dołączanie do zajęć. Należy pobrać i uruchomić instalator odpowiedni do swojego urządzenia (np. ze strony zoom.us). Zajmuje to dosłownie chwilę. Na potrzeby uczestnictwa w zajęciach nie ma potrzeby zakładania konta. Po uruchomieniu aplikacji klikamy na przycisk „Join a meeting”, a następnie wpisujemy w okienko personal meeting ID, czyli dziesięciocyfrowy kod otrzymany od lektora. Jest to numer, który na stałe posłuży do dołączania do zajęć.

uwaga

Najsłabszym testowanym przez nas komputerem zapewniającym komfortowe uczestniczenie w zajęciach był laptop z 2008 roku o następującej konfiguracji: Intel Core 2 Duo T7300 – 2 GHz, 2 GB RAM, Windows 7.

Zaczęło się od wideorozmów

Pierwsze prace nad jednoczesną transmisją głosu i ruchomego obrazu były prowadzone już w latach dwudziestych XX wieku przez Georga Schuberta. Pierwsze komercyjne wideorozmowy zostały udostępnione w 1936 roku między Berlinem a Lipskiem. Rozwój tych usług przerwała II Wojna Światowa. W latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia koncern AT&T uruchomił w Stanach Zjednoczonych usługę Picturephone, a wkrótce potem została zaprezentowana pierwsza wideorozmowa z wykorzystaniem komputerów. Usługa połączenia, w której widzimy rozmówcę stała się dostępna dla masowego odbiorcy w 2003 roku wraz z powstaniem platformy SKYPE.

Obecnie wideorozmowy są powszechnie dostępne i udostępniają szereg dodatkowych funkcjonalnosci. Choć przed laty zostały okrzyknięte rewolucją, nie są usługą po którą sięgamy szczególnie często. Badania pokazują, że rozmowa podczas której rozmówcy widzą się nawzajem jest niemal tak samo angażująca jak rozmowa twarzą w twarz. Wymaga skupienia na temacie i ściślejszej interakcji. Okazuje się, że nie zawsze tego chcemy. To, co jest wadą w przypadku rozmów towarzyskich, z oczywistych względów może okazać się ogromną zaletą w przypadku prowadzenia zajęć językowych on-line.

Blisko 100 lat po rozpoczęciu pierwszych prac nad usługami wideorozmów, w marcu 2020 r, z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone drastyczne ograniczenia w kontaktach osobistych. Dla wielu osób wideorozmowa, z dnia na dzień stała się koniecznością i często jedyną możliwością kontynuowania pracy zawodowej, nauki w systemie online, czy podtrzymania kontaktów z rodziną i znajomymi.

Ceny

Ceny grupowych i indywidualnych zajęć angielskiego online są takie samie jak zajęć tradycyjnych. Cennik.

aleja 3 Maja 12

00-391 Warszawa

tel. 22 826 95 30

kom. 602 746 872

e-mail: biuro@peritia.edu.pl