Cennik

Uwaga!

Uwaga, podręczniki stanowią dodatkowy koszt. Najczęściej zawierają materiał na dwa semestry nauki (ok. 120 godzin lekcyjnych). Ceny mieszczą się zwykle w przedziale 90-220 zł (książka i ćwiczenia). Można je kupić u nas z rabatem około 10% w stosunku do cen detalicznych lub zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Ogólne zasady płatności

  1. Deklarując uczestnictwo w kursie otwartym (podstawowym, certyfikatowym, maturalnym, wakacyjnym), słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia całej przewidzianej opłaty za semestr w określonych w cenniku terminach niezależnie od swojej frekwencji na zajęciach.
  2. Niezależnie od zasady określonej w punkcie nr 1, szkoła umożliwia rezygnację z zajęć bez podawania przyczyny w okresie pierwszych 10% zajęć przewidzianych w semestrze. Słuchaczowi zostają w takim przypadku zwrócone pieniądze z potrąceniem kwoty za zajęcia, w których uczestniczył.
  3. Płatności dokonuje się z góry za cały semestr lub w ratach, o ile taka możliwość jest przewidziana.
  4. Szkoła może poprosić o wpłacenie zaliczki w wysokości ok. 15% ceny kursu w celu zarezerwowania miejsca w grupie. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem zaliczka podlega zwrotowi w całości.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące wpłat w ratach, rabatów oraz pełne zasady płatności dostępne są w siedzibie szkoły.
  6. Opłat można dokonywać przelewem na konto (nr konta: 68 1090 1883 0000 0001 5350 4561) lub gotówką w siedzibie szkoły.
  7. W przypadku szkoleń zamkniętych (dla instytucji, słuchaczy indywidualnych, grup na zamówienie) rozliczenia następują na podstawie odrębnych umów (zwykle w cyklach miesięcznych na podstawie ilości zrealizowanych godzin).
  8. Instytucjom wystawiamy faktury VAT (słuchaczom indywidualnym na życzenie).

aleja 3 Maja 12

00-391 Warszawa

kom. 602 746 872

tel. 22 826 95 30

e-mail: biuro@peritia.edu.pl