Angielski do matury
– Warszawa

Jak przygotowujemy

Przygotowanie do matury polega u nas na powtórzeniu i uporządkowaniu materiału, wyrównaniu ewentualnych zaległości oraz oswojeniu słuchacza z formułą egzaminu. Realizujemy to w oparciu o nowoczesne podręczniki i aktualne zbiory testów.

Małe, 4-6 osobowe grupy i przyjazna atmosfera sprzyjają efektywnej nauce. Nasi maturzyści, pracując pod kierunkiem doświadczonych lektorów, osiągają dobre lub bardzo dobre wyniki na egzaminie. Informacje zwrotne, które udało nam się uzyskać od słuchaczy, wskazują, że wyniki osiągane na maturach rozszerzonych zawierały się w przedziale 80 – 96%.

 

Kwalifikacja do grupy

Zapisanie do grupy maturalnej poprzedzone jest ustną i pisemną kwalifikacją. Jej głównym celem jest uświadomienie słuchaczowi szans na osiągnięcie zamierzonego wyniku na maturze.

 

Harmonogram zajęć

Kurs przygotowujący do matury trwa od października do kwietnia (z przerwą na ferie). Obejmuje łącznie 90 godzin. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne w godzinach popołudniowych.

Uwaga!

Jeśli kwalifikacja wykaże skrajnie duże zaległości, nie dające naszym zdaniem szans na skuteczne przygotowanie w normalnym trybie lub nie odpowiadają Ci terminy, możesz skorzystać z oferty grup na zamówienie lub przygotować się do matury na zajęciach indywidualnych.

poziomy kursów maturalnych

*  Standardy oceniania umiejętności językowych ustalone zostały przez Radę Europy i opisane w dokumencie Common European Framework for References of Languages.

Ceny

aleja 3 Maja 12

00-391 Warszawa

kom. 602 746 872

tel. 22 826 95 30

e-mail: biuro@peritia.edu.pl