Angielski indywidualnie
– Warszawa

Podstawowe informacje

Indywidualny kurs angielskiego można rozpocząć w dowolnym momencie. Czas od zgłoszenia do uruchomienia szkolenia, to zwykle 2-3 dni. Intensywność, terminy i program dostosowujemy do potrzeb słuchacza. Zajęcia mogą być prowadzone w całym zakresie poziomów pod kątem słownictwa ogólnego lub specjalistycznego. Program może być dostosowany do specyficznych wymagań słuchacza takich jak przygotowanie do egzaminu/matury, konwersacje, nadrabianie zaległości, powtórzenie gramatyki itp. Indywidualne zajęcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u klienta.

Angielski indywidualnie czy w małej grupie?

Bywa, że stajemy przed dylematem czy uczyć się sam na sam z lektorem, czy w małej, kilkuosobowej grupie – ze współpracownikem, znajomym, czy członkiem rodziny. Poniżej wskazujemy na zalety obu opcji, które mogą być pomocne przy dokonywaniu wyboru.

Zajęcia indywidualne:

  • umożliwiają bardzo intensywną pracę z lektorem, który całą uwagę skupia na jednej osobie,
  • pozwalają dostosowywać na bieżąco tempo pracy do możliwości słuchacza,
  • umożliwiają dużą elastyczność w ustalaniu godzin i intensywności zajęć.

Zajęcia w małych grupach:

  • dają lektorowi większe możliwości urozmaicania zajęć o metody przeznaczone do pracy w grupach,
  • tworzą bardziej naturalne środowisko do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, np. do rozmowy z osobą na zbliżonym poziomie językowym,
  • są istotnie tańsze, ponieważ koszt rozkłada się na wszystkich słuchaczy.

Przykłady zrealizowanych szkoleń indywidualnych

Lekarz internista
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych + specjalistyczny język medyczny (2 x 2 godz. lekc./tydzień).


Lekarz stomatolog
doskonalenie języka potrzebnego do komunikacji z pacjentem pod kątem pracy w Wielkiej Brytanii (3 x 2 godz. lekc./tydzień).


Student prawa
język prawniczy + przygotowanie do egzaminu na studiach (kurs intensywny 5 x 2 godz. lekc./tydzień przez jeden miesiąc).


Inżynier lotnictwa
język ogólny + elementy języka technicznego i biznesowego pod kątem komunikacji z partnerami zagranicznymi (2 x 2 godz. lekc./tydzień).


Uczeń klasy maturalnej
uzupełnienie braków, powtórzenie materiału, przygotowanie do matury rozszerzonej (2 x 2 godz. lekc./tydzień przez 8 miesięcy).

Ceny

aleja 3 Maja 12

00-391 Warszawa

kom. 602 746 872

tel. 22 826 95 30

e-mail: biuro@peritia.edu.pl